» Một số đề tài nghiên cứu khoa học

Để các bạn làm tốt công tác NCKH, căn cứ hướng dẫn của Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học Hành chính, BBT Website xin giới thiệu đến các bạn sinh viên một đề tài mẫu. Để làm tốt đề tài Nghiên cứu Khoa học của mình thì đây là một tài liệu nghiên cứu hiệu quả và thiết thực.

 

Tải đề tài tại đây