» Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V

Thực hiện kế hoạch công tác phát triển đảng viên năm 2011, sáng ngày 24-9-2011, Đảng bộ bộ phận Học viện Hành chính cơ sở tại phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V tại Phòng 102A cho 130 đối tượng là cán bộ, giảng viên, sinh viên các Khoa, Phòng, Ban trực thuộc Đảng bộ Học viện.

Buổi học đầu tiên của Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Đến tham dự Lễ khai giảng có sự hiện diện của TS.Phạm ThăngTrưởng phòng Công tác Chính trị sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, Báo cáo viên cao cấp của Ban Tuyên giáo Trung ươngThS Trần Hoàng Phong, Đảng ủy viên bộ phận, Bí thư Chi bộ sinh viên 2, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Học viện Hành chính cơ sở TP.HCM.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí ThS Trần Hoàng Phong đã khẳng định tầm quan trọng của việc tham gia lớp học đối với mỗi đồng chí học viên, đó là phần thưởng cho các đoàn viên, thanh niên có thành tích công tác (đối với cán bộ, giảng viên) và có kết quả học tập, rèn luyện xếp loại từ khá trở lên là đoàn viên ưu tú của các chi đoàn (đối với sinh viên).

Sau lễ khai mạc, các học viên đã được tham gia 04 buổi học (diễn ra trong hai ngày: 24 và 25-09-2011) với sự giảng dạy của TS.Phạm ThăngTrưởng phòng Công tác Chính trị sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, Báo cáo viên cao cấp của Ban Tuyên giáo Trung ương PGS.TS. Lê Văn Lýnguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ  Chí Minh. Trong bốn buổi học, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình bồi dưỡng được cập nhật mới theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, gắn nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với quá trình rèn luyện, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng.

Đồng chí Lê Đức Hiền – Trưởng ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn cho biết : “Tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng lần này có 120 đối tượng là sinh viên và 10 đối tượng là cán bộ, giảng viên với tuổi đời khá trẻ. Đây là nguồn lực quan trọng để các chi bộ phát triển đảng viên trong những năm tới. Qua lớp bồi dưỡng này nhằm giúp cho các đồng chí học viên nắm được những vấn đề cơ bản, lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, trên cơ sở đó xây dựng động cơ đúng đắn, tự giác phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người đảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

TIẾN LỘC