» Hình ảnh về trường Học viện Hành chính cơ sở Tp.HCM

Giới thiệu một số hình ảnh tổng quan của Học viện Hành chính cơ sở Tp. Hồ Chí Minh

hinh tang 440x293 Hình ảnh về trường Học viện Hành chính cơ sở Tp.HCM

nhaB 330x440 Hình ảnh về trường Học viện Hành chính cơ sở Tp.HCM

Khu nhà B là các lớp học cho sinh viên

khuonvien 440x330 Hình ảnh về trường Học viện Hành chính cơ sở Tp.HCM

Khuôn viên của trường

ktx 440x330 Hình ảnh về trường Học viện Hành chính cơ sở Tp.HCM

Mặt sau Ký túc xá Học viện Hành chính

cantin 330x440 Hình ảnh về trường Học viện Hành chính cơ sở Tp.HCM

Căn tin Học viện Hành chính

nhaC 330x440 Hình ảnh về trường Học viện Hành chính cơ sở Tp.HCM

Khu nhà D, nhà nghỉ cho thuê của Học viện Hành chính

sanchoi 440x330 Hình ảnh về trường Học viện Hành chính cơ sở Tp.HCM

Mặt trước Ký túc xá là sân chơi cho sinh viên

santenis 440x330 Hình ảnh về trường Học viện Hành chính cơ sở Tp.HCM

Căn tin nước và sân tenis Học viện Hành chính

Nguồn: Sinh viên Hành chính